Menadžment i pravo 2024

Poslovni i pravni fakultet
Univerzitet „MB“

MEĐUNARODNA NAUČNA KONFERENCIJA
„Savremeni izazovi u menadžmentu, privredi, pravu, bezbednosti i informacionom društvu“, Beograd, 17.05.2024. godine
Teodora Drajzera 27, Beograd

mip2024@mbuniverzitet.edu.rs

Zbornik radova - MELSIS 2024

Scroll to Top